Bez ohľadu na to, či ste na minulé režimy pozerali s nenávisťou alebo s nostalgiou, je možnosť, že sa v určitých smeroch vrátime o pár dekád dozadu. Samozrejme, nie natrvalo, technologický pokrok je natoľko pokročilý, že sa dokážeme vysporiadať prakticky s hoc akým podobným problémom, najhoršie ale je, že efekt snehovej gule sa brzdí a likviduje ve…